Zasady montażu pomp ciepła – gruntowych i powietrznych

Pompy ciepła pozwalają na przygotowanie ciepła do ogrzania budynku oraz ciepłej wody użytkowej. To bardzo ekologiczne urządzenie, w miejscu jego eksploatacji nie powstają bowiem żadne spaliny. Odpowiednio dobrana pompa ciepła jest całkowicie bezobsługowa, nie ma potrzeby czyszczenia pieca, rozpalania czy ładowania go opałem. Można ją umiejscowić w każdym obiekcie, domu jednorodzinnym czy bloku mieszkalnym. Jakie są zasady montażu pomp ciepła? Jak instaluje się pompy gruntowe, a jak powietrzne?

Pompa ciepła gruntowa – zasady działania i montaż

Gruntowa pompa ciepła pozwala obniżyć zużycie energii na potrzeby ogrzewania obiektu czy przygotowania ciepłej wody o ponad 70%. Ciepło geotermalne stanowi energia, która jest zakumulowana w gruncie, powierzchniowych zbiornikach wodny i wodach gruntowych. W lecie energia słoneczna akumulowana jest przez powierzchnię ziemi. W celu wykorzystania ciepła stosuje się kolektory gruntowe poziome, przez które przepływa solanka. Ułożone są one około 30 cm poniżej głębokości przemarzania.

Przez cały rok w głębszych warstwach gleby zgromadzone jest ciepło, które może ogrzać budynek. Aby je wykorzystać, zakłada się pionowe kolektory gruntowe. Jest to zazwyczaj kilka równoległych rur umieszczonych w pionowych odwiertach. Głębokość i liczba odwiertów zależy od mocy grzewczej pompy ciepła. Kolektory są niewielkich rozmiarów i można je instalować na małych działkach.

Pompy powietrzne – jak działają?

Pompy powietrzne i gruntowe mogą być wykorzystywane zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. Powietrzne wykorzystują powietrze zewnętrzne, które nawet przy minusowych temperaturach zawiera ciepło. Urządzenia przeznaczone są do ustawiania na zewnątrz budynku. Odbierają energię cieplną o niskim poziomie temperatury i dzięki doprowadzeniu energii mechanicznej wytwarzają wysoką temperaturę użytkową.

Pompa ciepła powietrzna składa się ze sprężarki, skraplacza, zaworu rozprężnego oraz parownika. W przypadku powietrznych pomp ciepła ze zintegrowaną funkcją chłodzenia istnieje możliwość odwrócenia procesu, w wyniku czego pompa może schładzać gorące powietrze w pomieszczeniach.

 

 

 

Zasady montażu pomp ciepła – gruntowych i powietrznych