Przydomowa oczyszczalnia ścieków jako alternatywa dla zbiornika szczelnego

Istnieją trzy sposoby odprowadzania ścieków. Pierwszym, zazwyczaj najbardziej pożądanym przez inwestorów, jest możliwość korzystania ze wspólnej sieci kanalizacyjnej kierującej nieczystości do oczyszczalni. Drugim sposobem jest budowa szamba, do którego odprowadzane są ścieki, co wymaga jego opróżniania. Trzecim i coraz bardziej popularnym sposobem jest instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kiedy należy zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Budowa domu w niektórych lokalizacjach np. w małych miejscowościach lub w dużej odległości od skupisk ludzkich uniemożliwia podłączenie się bądź doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do odprowadzania ścieków. Takie rozwiązanie często okazuje się czasochłonne i nieopłacalne. 

Schemat działania oczyszczalni ekologicznej

Oczyszczalnie przydomowe zbudowane są ze zbiornika podziemnego, w którym zachodzi proces oczyszczania ścieków. Można podzielić go na dwa etapy, z których jeden przeprowadzany jest beztlenowo, a drugi wymaga udziału tego pierwiastka. Pierwszy z nich odbywa się w osadniku gnilnym, gdzie dochodzi wytrącania się osadu z nieczystości. 

Drugi etap zachodzi w drenażu, gdzie dochodzi do oddzielenia się płynu od osadu za pomocą specjalnego filtra. Ten element konstrukcji oczyszczalni musi znajdować się na odpowiednim poziomie ponad wodami gruntowymi, aby nie dochodziło do zanieczyszczeń. 

Najważniejszym punktem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest coroczne opróżnianie osadnika wstępnego. Zazwyczaj dzieje się to za pośrednictwem firm, które podejmują się tych usług.

Dlaczego oczyszczalnia ekologiczna?

 

Biorąc pod uwagę nie tylko bezobsługowe, ale także ekologiczne i energooszczędne działanie oczyszczalni przydomowych znikają obawy związane z przypadkowym zanieczyszczeniem środowiska. Woda będąca efektem przefiltrowania ścieków zawiera minimalną ilość szkodliwych związków pochodzących z przemiany materii, dlatego może ona być odprowadzona do rzeki lub wód gruntowych, gdzie zawarte w niej substancje zostaną zneutralizowane. 

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jako alternatywa dla zbiornika szczelnego